Նախորդ
  • Գավառի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը համալսարանի ուսանողական ինքնակառավարման, սովորողներին միավորող, նրանց շահերը պաշտպանող, ընտրովի ներկայացուցչական մարմին է:

  • Գավառի պետական համալսարանի Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) գործող կազմը ընտրվել է 2010 թվականի հոկտեմբերի 2-ին: Մինչ այդ համալսարանում ընտրվել են ֆակուլտետային ուսանողական գիտական ընկերություններ:

  • ԳՊՀ իրավաբանական կլինիկան Գավառի պետական համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը հիմնադրվել է 2003թ. դեկտեմբերի 10-ին՝ ԳՊՀ հիմնադիր-ռեկտոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի հրամանով՝ Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության (ABA/ROLI) աջակցությամբ...

  • Գավառի պետական համալսարանի «Տպագիր և էլեկտրոնային ժուռնալիստիկայի հիմունքներ» դասընթացը մեկնարկել է 2006 թվականից: Դասընթացին մասնակցում են բուհի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ, ովքեր իրենց ընտրած մասնագիտությանը զուգընթաց մասնագիտանում են նաև լրագրության ոլորտում:

  • «Սովորեցնել ոչ թե արվեստ, այլ արվեստով»

Next

ՈՒսանողական ֆորում

Գավառի պետական համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները` ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, իրավաբանական կլինիկան, տնտեսագետների, բանասերների, պատմաբանների, բնագետների ակումբները, նկարչական ստուդիան, կիրառական դիզայնի ստուդիան, բանավեճի ակումբը: