ԳՊՀ ուսանողական ֆորում

Գավառի պետական համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները` ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, իրավաբանական կլինիկան, տնտեսագետների, բանասերների, պատմաբանների, բնագետների ակումբները, նկարչական ստուդիան, կիրառական դիզայնի ստուդիան, բանավեճի ակումբը:

  1. Ինչպիսի՞ առաջարկություններ ունեք՝ ուսման որակի բարձրացման նպատակով:
  2. «E-learning GSU» էլեկտրոնային ուսուցման համակարգը որքանո՞վ է նպաստում քննաշրջանին նախապատրաստվելիս:
  3. Ինչպիսի՞ առաջարկություններ ունեք՝ «E-learning GSU» էլէկտրոնային ուսուցման համակարգի կատարելագործման նպատակով:
  4. ԳՊՀ-ում արտալսարանային կյանքն արդյունավետ կազմակերպելու համար ինչպիսի՞ առաջարկություններ ունեք: