Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

Օգտակար ուսումնական տեսանյութեր

  • «Գորգագործության արվեստը Սևանի ավազանում»: Ներկայացնում է ԳՊՀ դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու, գորգագետԱշխունջ Պողոսյանը
  • «Դժվար երեխան» որպես հոգեբանա-մանկավարժական հիմնախնդիր: Դասը վարում է ԳՊՀ ՀՄՖ հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ԳՊՀ պրոֆեսոր Լուսիկ Քուրքչյանը
  • «Մանկավարժական հաղորդակցման դժվարությունները՝ երեխա-ծնող, ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունների համատեքստում»:
  • «Տարիքային ճգնաժամի առանձնահատկությունները»: